Om Mig

MountainsJag är född och uppväxt i Eksjö, bott 1½ år i Värnamo, 7 år i Västergötland och över 25 år i Aneby. Har en härlig och go familj – man, fyra vuxna pojkar,svärdöttrar, barnbarn och hund, vilket ger inspiration och ständigt nya spännande livsperspektiv.

Jag har fokus på att vara en ÖppenHjärtlig, Lyhörd, Idérik, Flexibel, Enkel och Naturlig Medmänniska med Heartfulness och alla fantastiska Färgmöjligheter i sinne och själ.

Jag ÄR nyfiken på livet och alltid varit intresserad av att lära men också av att förmedla vidare och hade ett tag funderingar på att bli vårdlärare. Jag försöker se möjligheter utifrån olika perspektiv och ge större utrymme för min intuition och att leva fullt ut som jag lär för att hantera livet på bästa sätt – ibland går det riktigt bra och ibland är det lite tuffare. Livet undervisar mig kontinuerligt i detta.

                                   ”Livet är inte hur man har det, utan hur man tar det”

Efter att med glädje ha jobbat många år i mitt drömyrke som sjuksköterska inom den skolmedicinska vården så började jag alltmer känna och upptäcka att sjukvårdens vision inte längre stämde men min. Med många erfarenheter genom olika perspektiv upplevde jag att sjukvården kom allt längre bort från sina värdegrunder om ett holistiskt synsätt och blev allt mer konservativ till förmån för teknik och läkemedelsindustri. Detta resulterade i ett sökande efter andra alternativ där man hade mer tid, respekt och lyhördhet för människans egna önskemål, djupare dimensioner och livsvärde och där dialogen i mötet medmänniskor emellan var av högsta värde och detta fann jag inom Komplementärmedicinen.

Jag kom till ett vägval där jag var tvungen att följa mitt hjärta och började därför min vidareutveckling inom den Alternativa sektorn – Komplementärmedicin.  Läs mer om mina reflektioner om Skolmedicin och Komplementärmedicin

Min utbildning och erfarenheter  

Medicinsk kunskap och erfarenhet

Mina medicinska kunskaper och erfarenheter hämtar jag ur mina olika utbildningar och erfarenheter från både skolmedicin och komplementärmedicin. I min profession som sjuksköterska och hälsoterapeut  men även som både undersköterska och sjukvårdsbiträde, har jag erhållit värdefull kunskap och erfarenheter genom bl.a. alla fantastiska möten med människor som haft förtroende och delat med sig av sig själva, sina liv och erfarenheter till mig att förvalta. Detta har för mig varit en ynnerst och bidragit till att utveckla ett flexibelt och färgrika perspektiv och synsätt på livet. Läs mer om min utbildning och erfarenheter

Färg och Målning

Jag har målat och haft utställningar i traditionell målning sedan 1994 men har sedan 1999 utvecklats genom Vedic Art, under ledning av dess grundare: konstnären Curt Källman. Mer och mer har FÄRGEN och ORDET kommit att bli ”Konsten” i mitt liv och därmed skapat min egen konstart; Art of Heart.  Mina grunder har jag dock starkt förankrade genom Vedic Art som kan presenteras som intuitiv och esoterisk konst (fr. grek. esoteros=inre) och är den ”Nya konsten”, och ”Nya konstskolan”, där man utvecklas genom olika principer för att få kontakt med sin egen inre inspiration, kreativitet och skapandekraft.  Läs mer om min utbildning och erfarenheter